BLIND SIGHT (10 pics)

                                                      de Nieuwe Nor-Heerlen (11-4-2008)

.