STONE SOUR 1-7-2006
Waldrock Bergum
sto1.jpg (338500 bytes) sto2.jpg (187136 bytes)
sto3.jpg (179989 bytes) sto4.jpg (182105 bytes) sto5.jpg (202513 bytes) sto6.jpg (194554 bytes)
sto7.jpg (218367 bytes)